عشق بازی من با خدا

بیا خدا را گول بزنیم تو باهاش حرف بزن من فاصله هارو بر میدارم

تو...

دانی از زندگی چه می خواهم؟

من تو باشم،پای تا سر تو

زندگی گر هزار بار بود

باردیگر تو....،بار دیگر تو....

 

فروغ فرخزاد

[ یک شنبه 29 بهمن 1391برچسب:,

] [ 20:1 ] [ دایی رضا ]

[ ]